Erasmus MC Rotterdam – Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg

Hein Raat

Prof. dr. Hein Raat is hoogleraar Maatschappelijke Gezondheidszorg aan het Erasmus MC. Tot zijn aandachtsgebieden behoren zorginnovatie en de toepassing van eHealth voor gezondheidsbevordering bij hoog risicogroepen binnen de bevolking. Naast de inzet van informatietechnologie richt hij zich ook op de invloed van sociale factoren op de gezondheid en zelfzorg van burgers met verschillende culturele achtergronden en sociaal-economische status. Hij was projectleider van het Urban Health Centre 2.0 (http://www.uhce.eu/). Prof. Raat is actief betrokken op het snijvlak van onderzoek, politiek en maatschappelijke gezondheidszorg en is auteur van circa 225 wetenschappelijke publicaties.

ellen-rouwet

Ellen Rouwet

Dr. Ellen Rouwet studeerde geneeskunde en promoveerde aan de Universiteit Maastricht in 2002. In 2009 rondde zij haar opleiding tot vaatchirurg af en sindsdien is zij werkzaam als vaatchirurg in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Haar klinische en wetenschappelijke focus liggen op integratieve (cardiovasculaire) zorg. Vanuit medisch specialistische invalshoek richt zij zich op een brede samenwerking over de grenzen van de medische technologie heen in de context van de maatschappelijke veranderingen in de zorg. Tot haar speerpunten behoren onderzoek naar en praktische toepassing van leefstijlinterventies ter preventie van ziekte, ter reductie van gezondheidsverlies en ter verhoging van de kwaliteit van leven.

eche2

Siok Swan Tan

Dr. Siok Swan Tan promoveerde in 2009 bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sindsdien is zij werkzaam als senior onderzoeker op de thema’s maatschappelijke gezondheidszorg, revalidatiegeneeskunde en gezondheidseconomie. Momenteel betreft haar belangrijkste onderzoeksgebied het bevorderen van het zelfmanagement van kwetsbare groepen, waaronder ouderen en mensen met een lage sociaal-economische status. Siok Swan is actief binnen projecten van de Europese Unie, waaronder Urban Health Centre 2.0 (http://www.uhce.eu/), INADVANCE, APPCARE (https://www.app-care.org/), EFFICHRONIC (http://www.effichronic.eu/) en SEFAC.

Irene Fierloos

MSc. Irene Fierloos studeerde Gezondheid en Maatschappij aan de Universiteit Wageningen en Social Policy and Public Health aan de Universiteit Utrecht. Haar interesse ligt bij het raakvlak tussen wetenschap, beleid en praktijk. Sinds juli 2018 is zij werkzaam bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Tijdens haar PhD-traject doet zij onderzoek naar de relaties tussen sociale steun, eenzaamheid en gezondheidsverschillen. Verder is zij betrokken bij de implementatie en evaluatie van verschillende interventieprogramma’s, waaronder het SEFAC programma.

xuxi

Xuxi Zhang

MSc. Xuxi Zhang, Master of Public Health, graduated from Public Health School of Peking University, Beijing, China. Her study focuses on health education and promotion among patients with chronic diseases, and her master thesis is about the effect of social support on the self-management of patients with type 2 diabetes. Now she studies in Erasmus Medical Center Rotterdam as a PhD student and assists Professor Hein Raat and Dr. Siok Swan Tan with the SEFAC project.

Sophie Korenhof

MSc. Sophie Korenhof studeerde Geneeskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waarna zij als arts in verpleeghuizen en ziekenhuizen werkte. In 2018 voltooide zij een master Epidemiologie aan het Imperial College in London. Haar interesse ligt bij de maatschappelijke gezondheid in het algemeen, maar meer specifiek bij de preventie van ziekte, invloed van milieufactoren op gezondheid en ongelijkheden in gezondheid. Sinds juli 2019 is zij werkzaam bij de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Zij doet onderzoek naar het ondersteunen van zelfstandig wonende ouderen door middel van technologie in huis (SQUEALED). Verder is zij betrokken bij de implementatie en evaluatie van interventieprogramma’s waaronder het SEFAC programma.

Start typing and press Enter to search